Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về sản phẩm rượu thủ công của tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 21 - 01 - 2022
100%

Thực hiện Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thuyết minh và dự toán chi tiết dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) về sản phẩm rượu thủ công của tỉnh Hưng Yên, Sở Công Thương đã dự thảo Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về sản phẩm rượu thủ công của tỉnh Hưng Yên (Dự thảo Kế hoạch).

Để nội dung Dự thảo Kế hoạch được hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt, Sở Công Thương đề nghị các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư  pháp, Tài chính, Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở sản xuất rượu thủ công trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản vào nội dung Dự thảo Kế hoạch.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Công Thương trước ngày 28/01/2022, gửi kèm bản mềm về địa chỉ email: phanduyphuong110@gmail.com để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Nội dung bản dự thảo Kế hoạch xem tại đây: KH xây dựng QCĐP(17-1-2022).docx

Tin mới nhất

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(13/02/2023 2:16 CH)

Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...(11/03/2022 8:34 SA)

Xin ý kiến dự thảoTờ trình; Đề án; Quyết định của UBND tỉnh tổ chức lại Sở Công Thương(04/02/2021 10:14 SA)

Góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành...(15/11/2019 2:19 CH)

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(28/10/2019 3:18 CH)

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án phát triển CNHT tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm...(25/10/2019 9:54 SA)

°
103 người đang online