Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
470/SCT-VP 29/03/2023 V/v tham gia ý kiến dự thảo văn bản của BTV Tỉnh ủy
462/SCT-QLNL 28/03/2023 V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư di chuyển đường điện trung thế phục vụ GPMB thực hiện dự án xây dựng ĐH15 (đoạn từ Công ty Acecook đến CCN Minh Khai)
459/SCT-VP 28/03/2023 V/v báo cáo sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
460/SCT-VP 28/03/2023 V/v góp ý dự thảo Đề án, Tờ trình của Sở Giao thông vận tải và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm tư vấn giao thông vận tải Hưng Yên
463/SCT-QLTM 28/03/2023 V/v xin ý kiến tham gia đối với Báo cáo NCKTĐTXD dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ống xăng dầu F159 từ Hải Dương đi K133 bằng đường ống 8inch
464/SCT-QLTM 28/03/2023 V/v rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật liên quan đến quản lý ngoại thương
461/SCT-VP 28/03/2023 V/v tham gia ý kiến dự thảo hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ nghỉ việc
466/SCT-QLNL 28/03/2023 Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (thay thế Thông tư số 19/2014/TT-BCT)
469/SCT-QLTM 28/03/2023 V/v kết quả thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phục hồi phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững
448/SCT-QLNL 27/03/2023 Về việc giải trình, tiếp thu hoàn thiện Đề án phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
451/HD-SCT 27/03/2023 Hướng dẫn về việc thực hiện đánh giá, xếp loại theo Quy định số 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 của BTV Tỉnh ủy
452/SCT-TT 27/03/2023 V/v cung cấp tài liệu gửi Kiểm toán Nhà nước khu vực VI
455/SCT-QLTM 27/03/2023 V/v ý kiến thẩm tra dự án của Công ty TNHH Brilliant Enterprises
457/SCT-QLCN 27/03/2023 V/v báo cáo tổng kết công tác đảm bảo ATTP năm 2022, kế hoạch trọng tâm năm 2023
458/SCT-QLNL 27/03/2023 V/v di chuyển đoạn đường dây trung thế đi qua dự án Khu dân cư mới xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu
1 2 3 4 5 6    
°
59 người đang online