Tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án phát triển CNHT tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 25 - 10 - 2019
100%

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Công Thương xây dựng Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm có thương hiệu, năng lực cạnh tranh, tập trung phát triển những ngành công nghiệp có lợi thế, giá trị gia tăng lớn, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, gắn kết với phát triển công nghiệp hỗ trợ của khu vực, đồng thời phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ của cả nước.

Sở Công Thương phối hợp cùng đơn vị tư vấn (Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương-Bộ Công Thương) và các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Đề án nêu trên.

Để đảm bảo chất lượng, tiến độ của Đề án, trước khi báo cáo UBND tỉnh, Sở Công Thương đề nghị các Sở, ngành, Ban quản lý các Khu công nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến bằng văn bản đối với bản Dự thảo Đề án trên và gửi về Sở Công Thương trước ngày 05/11/2019 theo địa chỉ: Đường Quảng Trường-Thành phố Hưng Yên; bản mềm theo địa chỉ: minhducsct@gmail.com.

Nội dung chi tiết của Đề án xem tại đây:

1. Bìa, Mục lục.doc

2. Thuyết minh Đề án (xin ý kiến).docx

Tin mới nhất

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(13/02/2023 2:16 CH)

Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...(11/03/2022 8:34 SA)

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về sản phẩm rượu thủ công của...(21/01/2022 9:19 SA)

Xin ý kiến dự thảoTờ trình; Đề án; Quyết định của UBND tỉnh tổ chức lại Sở Công Thương(04/02/2021 10:14 SA)

Góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành...(15/11/2019 2:19 CH)

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(28/10/2019 3:18 CH)

°
51 người đang online