Sở Công thương xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025

Đăng ngày 08 - 03 - 2016
100%

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Chương trình số 05-CTr/TU ngày 20/01/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kì 2015-2020 Sở Công thương được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025.

Sau một thời gian nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hưng Yên, Sở Công thương xây dựng dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025 xin ý kiến các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tỉnh Hưng Yên.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Công thương, đường Quảng trường, thành phố Hưng Yên. Điện thoại: 03213.863.524. Di động 0972.191.190 (A Kiên Cường)

Chi tiết dự thảo tải tại đây:Chuong trinh phat trien CN-TTCN Hưng Yên.zip

 

Tin mới nhất

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(13/02/2023 2:16 CH)

Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...(11/03/2022 8:34 SA)

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về sản phẩm rượu thủ công của...(21/01/2022 9:19 SA)

Xin ý kiến dự thảoTờ trình; Đề án; Quyết định của UBND tỉnh tổ chức lại Sở Công Thương(04/02/2021 10:14 SA)

Góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành...(15/11/2019 2:19 CH)

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(28/10/2019 3:18 CH)

°
44 người đang online