Mời tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý an toàn trong hoạt động Dầu khí

Đăng ngày 09 - 06 - 2014
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại Công văn số 917/UBND-KT2 ngày 03/6/2014 giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý an toàn trong hoạt động Dầu khí.

Để có thông tin tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Công thương Hưng yên kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý an toàn trong hoạt động Dầu khí, văn bản góp ý xin gửi về Sở Công Thương trước ngày 12/6/2014 để tổng hợp, báo cáo  UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Trận trọng sự tham gia góp ý của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Toàn văn dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý an toàn trong hoạt động Dầu khí xem tại đây:5. DU THAO SUA DOI QD 41 26.5 (xin y kien Bo nganh).doc

 

 

Tin mới nhất

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(13/02/2023 2:16 CH)

Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...(11/03/2022 8:34 SA)

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về sản phẩm rượu thủ công của...(21/01/2022 9:19 SA)

Xin ý kiến dự thảoTờ trình; Đề án; Quyết định của UBND tỉnh tổ chức lại Sở Công Thương(04/02/2021 10:14 SA)

Góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành...(15/11/2019 2:19 CH)

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(28/10/2019 3:18 CH)

°
133 người đang online