Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01:"Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội chợ Xuân Quý Mão năm 2023" thuộc KHLCNT "Tổ chức Hội chợ Xuân Quý Mão năm 2023"

Đăng ngày 06 - 01 - 2023
100%

Ngày 04/01/2023, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-SCT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01:"Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội chợ Xuân Quý Mão năm 2023" thuộc KHLCNT "Tổ chức Hội chợ Xuân Quý Mão năm 2023"

Chi tiết Quyết định số 01/QĐ-SCT xem tại đây: QĐ_phê_duyệt kqlcnt gói 1 HC xuân 2023.pdf

Tin mới nhất

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Dịch vụ Tổ chức Hội nghị kết nối xuất khẩu...(23/08/2023 9:48 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Dịch vụ tổ chức tuyên truyền phát động phong...(15/07/2023 9:50 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thực hiện Đề án Tiếp tục phát triển thương...(13/06/2023 9:45 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: "Cung cấp Tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm...(13/06/2023 9:43 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: "Dịch vụ thiết kế, sản xuất và in ấn bao bì...(23/05/2023 9:41 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: "Cung cấp dịch vụ tổ chức Phiên chợ Vải Hưng...(05/05/2023 9:37 CH)

°
200 người đang online