Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Dịch vụ Tổ chức Hội nghị kết nối xuất khẩu Nhãn sang thị trường Nhật Bản theo hình thức trực tiếp và hoạt động tuyên truyền thúc đẩy xuất khẩu Nhãn sang thị trường Nhật Bản

Đăng ngày 23 - 08 - 2023
100%

Ngày 22/8/2023, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-SCT về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Dịch vụ Tổ chức Hội nghị kết nối xuất khẩu Nhãn sang thị trường Nhật Bản theo hình thức trực tiếp và hoạt động tuyên truyền thúc đẩy xuất khẩu Nhãn sang thị trường Nhật Bản

Chi tiết Quyết định số 125/QĐ-SCT xem tại đây: QĐ phê duyệt KQLCNT gói 01 nhãn XK 2023 2.0.pdf

Tin mới nhất

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Dịch vụ tổ chức tuyên truyền phát động phong...(15/07/2023 9:50 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thực hiện Đề án Tiếp tục phát triển thương...(13/06/2023 9:45 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: "Cung cấp Tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm...(13/06/2023 9:43 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: "Dịch vụ thiết kế, sản xuất và in ấn bao bì...(23/05/2023 9:41 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: "Cung cấp dịch vụ tổ chức Phiên chợ Vải Hưng...(05/05/2023 9:37 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01:"Cung cấp dịch vụ tổ chức các hoạt động hưởng...(10/03/2023 9:33 CH)

°
216 người đang online