Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thực hiện Đề án Tiếp tục phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực tỉnh Hưng Yên năm 2023

Đăng ngày 13 - 06 - 2023
100%

Ngày 12/6/2023, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-SCT về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thực hiện Đề án Tiếp tục phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực tỉnh Hưng Yên năm 2023

Chi tiết Quyết định số 109/QĐ-SCT xem tại đây: 15.QD-PheDuyetKQLuaChonNhaThau.TrinhKy.pdf

Tin mới nhất

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Dịch vụ Tổ chức Hội nghị kết nối xuất khẩu...(23/08/2023 9:48 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Dịch vụ tổ chức tuyên truyền phát động phong...(15/07/2023 9:50 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: "Cung cấp Tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm...(13/06/2023 9:43 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: "Dịch vụ thiết kế, sản xuất và in ấn bao bì...(23/05/2023 9:41 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: "Cung cấp dịch vụ tổ chức Phiên chợ Vải Hưng...(05/05/2023 9:37 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01:"Cung cấp dịch vụ tổ chức các hoạt động hưởng...(10/03/2023 9:33 CH)

°
48 người đang online