Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Dịch vụ tổ chức tuyên truyền phát động phong trào "Nói không với nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy" và hoạt động tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa

Đăng ngày 15 - 07 - 2023
100%

Ngày 14/7/2023, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 153/QĐ-SCT về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Dịch vụ tổ chức tuyên truyền phát động phong trào "Nói không với nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy" và hoạt động tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa

Chi tiết Quyết định số 153/QĐ-SCT xem tại đây: 7e. QĐ-phê-duyệt kqlcnt gói 1 rác thải nhựa.pdf

Tin mới nhất

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Dịch vụ Tổ chức Hội nghị kết nối xuất khẩu...(23/08/2023 9:48 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thực hiện Đề án Tiếp tục phát triển thương...(13/06/2023 9:45 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: "Cung cấp Tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm...(13/06/2023 9:43 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: "Dịch vụ thiết kế, sản xuất và in ấn bao bì...(23/05/2023 9:41 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: "Cung cấp dịch vụ tổ chức Phiên chợ Vải Hưng...(05/05/2023 9:37 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01:"Cung cấp dịch vụ tổ chức các hoạt động hưởng...(10/03/2023 9:33 CH)

°
166 người đang online