Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: "Dịch vụ thiết kế, sản xuất và in ấn bao bì nhận diện sản phẩm phục vụ các sự kiện xúc tiến thương mại của tỉnh Hưng Yên năm 2023"

Đăng ngày 23 - 05 - 2023
100%

Ngày 22/5/2023, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-SCT về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: "Dịch vụ thiết kế, sản xuất và in ấn bao bì nhận diện sản phẩm phục vụ các sự kiện xúc tiến thương mại của tỉnh Hưng Yên năm 2023"

Chi tiết Quyết định số 69/QĐ-SCT xem tại đây: QD-PheDuyetKQLuaChonNhaThau bao bi.pdf

Tin mới nhất

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Dịch vụ Tổ chức Hội nghị kết nối xuất khẩu...(23/08/2023 9:48 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Dịch vụ tổ chức tuyên truyền phát động phong...(15/07/2023 9:50 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thực hiện Đề án Tiếp tục phát triển thương...(13/06/2023 9:45 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: "Cung cấp Tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm...(13/06/2023 9:43 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: "Cung cấp dịch vụ tổ chức Phiên chợ Vải Hưng...(05/05/2023 9:37 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01:"Cung cấp dịch vụ tổ chức các hoạt động hưởng...(10/03/2023 9:33 CH)

°
22 người đang online