Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: “Xây dựng bộ giải pháp hỗ trợ kinh doanh trực tuyến giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh triển khai ứng dụng thương mại điện tử"

Đăng ngày 30 - 07 - 2022
100%

Ngày 29/7/2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 149/QĐ-SCT về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: “Xây dựng bộ giải pháp hỗ trợ kinh doanh trực tuyến giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh triển khai ứng dụng thương mại điện tử"

Chi tiết Quyết định số 149/QĐ-SCT xem tại đây: QD phê duyệt kết quả LCNT (1).pdf

Tin mới nhất

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Dịch vụ Tổ chức Hội nghị kết nối xuất khẩu...(23/08/2023 9:48 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: Dịch vụ tổ chức tuyên truyền phát động phong...(15/07/2023 9:50 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thực hiện Đề án Tiếp tục phát triển thương...(13/06/2023 9:45 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: "Cung cấp Tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm...(13/06/2023 9:43 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: "Dịch vụ thiết kế, sản xuất và in ấn bao bì...(23/05/2023 9:41 CH)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: "Cung cấp dịch vụ tổ chức Phiên chợ Vải Hưng...(05/05/2023 9:37 CH)

°
64 người đang online