Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Đăng ngày 07 - 10 - 2023
100%

Căn cứ Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh về Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Công Thương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 1709/KH-SCT ngày 05/10/2023 về việc Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 của ngành Công thương

Chi tiết Kế hoạch số 1709/KH-SCT xem tại đây: 05.9 -KH ngày pháp luật VN 2023.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Cuộc thi trực tuyến về phòng chống tham nhũng, tiêu cực(14/11/2023 8:07 SA)

  Việc xây dựng dự án Luật Căn cước có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết(10/11/2023 7:33 SA)

  Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội Khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5.(04/10/2023 9:27 SA)

  Từ 01/7/2023 bắt đầu áp dụng quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân(30/06/2023 7:33 SA)

  Các nội dung cơ bản của công tác an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian...(23/06/2023 8:18 SA)

  Kế hoạch số 78/KH-UBND về Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để giải quyết tình hình tội...(22/05/2023 2:44 CH)

  °
  16 người đang online