Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tại Sở Công Thương

Đăng ngày 28 - 09 - 2022
100%

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hưng Yên phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Cuộc thi diễn ra trong vòng 20 ngày, bắt đầu từ 00h ngày 01/10/2022 đến 23h59’ ngày 20/10/2022 với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Lãnh đạo Sở Công Thương yêu cầu 100%  cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở tham gia Cuộc thi đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Link Cuộc thi: http://sotuphap.hungyen.gov.vn 

hoặc http://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-phap-luat-nam-2022-tren-dia-ban-tinh-hung-yen-30234

Thể lệ cuộc thi xem tại đây: Thể lệ cuộc thi tìm hiểu pháp luật.pdf

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phát động phong trào “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó...(28/07/2023 8:33 CH)

Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2023(10/01/2023 9:38 CH)

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị CBCC năm 2022(20/01/2022 10:54 SA)

Hội nghị tổng kết công tác ngành công thương năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022(13/01/2022 9:09 SA)

Hội nghị Cán bộ công chức Cơ quan Sở Công thương năm 2021(15/01/2021 2:01 CH)

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc(22/10/2020 11:00 SA)

°
2 người đang online