Đại hội Công đoàn ngành Công Thương tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trong hai ngày 21 và 22/7, công đoàn ngành Công Thương tỉnh tổ chức Đại hội Công đoàn ngành Công Thương tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam; Sở Công Thương; Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và 105 đại biểu đại diện cho hơn 3 nghìn đoàn viên, người lao động đến từ 18 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc công đoàn ngành.

 

Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Sở Công Thương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành công đoàn ngành Công Thương tỉnh khóa IV.

Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Sở Công Thương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành công đoàn ngành Công Thương tỉnh khóa IV.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, hoạt động của công đoàn ngành đã có những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn ngành và các CĐCS đã tích cực tham gia cùng chuyên môn xây dựng các chính sách về lao động, tiền lương và các quy chế có liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động, bảo đảm các chế độ chính sách về lương, thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp... dành cho người lao động được thực hiện hiệu quả. 

Đến nay, hơn 70% các CĐCS khối doanh nghiệp tham mưu lãnh đạo ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể và bố trí bữa ăn ca, bếp ăn tập thể cho người lao động; hầu hết các đơn vị đều hỗ trợ người lao động có con nhỏ tiền gửi trẻ với mức bình quân 70 nghìn đồng/người/tháng. Vào ngày lễ, Tết, công đoàn đã tham mưu các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tặng quà Tết cho người lao động; đối với đoàn viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo được kịp thời động viên, thăm hỏi. 

Các phong trào thi đua, trọng tâm là “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được triển khai sâu rộng, toàn ngành đã có 159 đề tài, sáng kiến cải tiến kinh nghiệm của người lao động với giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng cho các đơn vị, doanh nghiệp và xã hội...

Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, công đoàn ngành Công Thương tỉnh phấn đấu: phối hợp với lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động nhằm tăng mức thu nhập bình quân của người lao động 10 – 15%/năm và bảo đảm việc làm cho 100% người lao động; hằng năm, 100% CĐCS khối cơ quan nhà nước tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động và 70% trở lên CĐCS khối các doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; hằng năm phát triển được 70 - 100 đoàn viên, giới thiệu 10 - 15 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp...

Đại hội bầu 12 người vào Ban Chấp hành công đoàn ngành Công Thương tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam và Đại hội Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Văn phòng Sở sưu tầm

https://baohungyen.vn/dai-hoi-cong-doan-nganh-cong-thuong-tinh-lan-thu-iv-nhiem-ky-2023-2028-3164652.html