UBND tỉnh ban hành Quyết định Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Ngày 10/5/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Chi tiết Quyết định số 1052/QĐ-UBND xem tại đây: Quyet dinh cua UBND tinh cong bo danh muc TTHC (QD so 1052).pdf