Tổng Công ty Điện lực miền Bắc: Tổ chức hội nghị chung tay cùng khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả

Ngày 6/4, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) tổ chức hội nghị chung tay cùng khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại thành phố Hải Phòng kết nối đến 26 đơn vị điện lực trực thuộc EVN NPC.

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công ty Điện lực Hưng Yên


Năm 2022, EVN NPC đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, tiết kiệm điện năng, chăm sóc khách hàng. Sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng Công ty đạt trên 86,5 tỷ KWh, tăng trên 5,7% so với năm 2021, đứng đầu trong 5 Tổng Công ty phân phối điện trên cả nước. Khởi công 98 dự án đầu tư, xây dựng hệ thống lưới điện đạt 100% kế hoạch; đóng điện 62 dự án, vượt 3,3% kế hoạch; hoàn thành xây dựng trung tâm điều khiển xa tại 27 tỉnh, thành phố; cải tạo chuyển đổi 278 trạm biến áp  110KV sang vận hành trực từ xa, không người trực. Công tác chăm sóc khách hàng được quan tâm với 100% hóa đơn điện tử cung cấp qua trang web chăm sóc khách hàng của ngành điện, 100% hồ sơ hợp đồng được số hóa, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt toàn Tổng Công ty đạt gần 85%. EVN NPC xây dựng phương án chăm sóc khách hàng phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp; miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho 890 doanh nghiệp; hỗ trợ trên 1,5 nghìn khách hàng cấp điện mới, hỗ trợ thí nghiệm máy biến áp cho 183 khách hàng. Triển khai hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như: Đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học, hộ gia đình, hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời áp mái... Sản lượng điện tiết kiệm ttoàn Tổng Công ty năm 2022 đạt 2% trong tổng sản lượng điện thương phẩm. Trong chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), EVN NPC đã ký kết thỏa thuận với trên 97% khách hàng sử dụng điện với sản lượng dưới 3 triệu KWh/năm; ký kết thỏa thuận với trên 94% khách hàng sử dụng điện với sản lượng trên 3 triệu KWh/năm; phối hợp xây dựng mô - đum dự báo phụ tải đối với nhóm khách hàng có sản lượng sử dụng điện khoảng 1 triệu KWh/năm.  


Năm 2023, dự kiến sản lượng điện thương phẩm cả nước đạt trên 251 tỷ KWh, tăng khoảng 9 tỷ KWh so với năm 2022. Tại 27 tỉnh miền Bắc, dự kiến sản lượng điện thương phẩm đạt trên 90,3 tỷ KWh; trong đó, sản lượng điện công nghiệp chiếm trên 65%, tăng khoảng 9%. Để bảo đảm nguồn điện cung cấp đến khách hàng, EVN NPC đẩy mạnh quản lý dữ liệu tiêu thụ điện tại các khách hàng tiêu thụ điện năng lớn, tiếp tục tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện đến người dân...


Tại hội nghị, khách hàng sử dụng điện tại các điểm cầu chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác DR, một số khó khăn trong việc thực hiện DR. Đồng thời, các doanh nghiệp kiến nghị một số nội dung để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả tiết kiệm năng lượng như: Cơ quan quản lý nhà nước cần ban hành chính sách hợp lý để khách hàng thực hiện DR; điều chỉnh các khung giờ cao điểm thực hiện DR để đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp...

Văn phòng Sở sưu tầm

https://baohungyen.vn/tin-moi/202304/tong-cong-ty-dien-luc-mien-bac-to-chuc-hoi-nghi-chung-tay-cung-khach-hang-su-dung-dien-tiet-kiem-va-hieu-qua-1ed0575/