Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai (cập nhật đến ngày 13/12/2022)

Theo thông tin của Sở Công Thương các tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai cung cấp, tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai ngày 13/12/2022 như sau:

I. Các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

- Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 13/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 174 xe (105 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 422 xe (397 xe chở hàng, 25 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 12/12/2022 đến 20h00 ngày 13/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 166 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

- Thời điểm 20h00 ngày 13/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 97 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (79 xe), mặt hàng khác (18 xe),…

2. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng

- Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 13/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 07 toa;

+ Nhập khẩu: 12 toa.

3. Cửa khẩu song phương Chi Ma

- Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 13/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 09 xe;

+ Nhập khẩu: 58 xe.

- Từ 20h00 ngày 12/12/2022 đến 20h00 ngày 13/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 08 xe;

- Thời điểm 20h00 ngày 13/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 15 xe.

4. Cửa khẩu phụ Tân Thanh

- Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 13/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 300 xe (226 xe hoa quả, 74 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 171 xe.

- Từ 20h00 ngày 12/12/2022 đến 20h00 ngày 13/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 294 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

- Thời điểm 20h00 ngày 13/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 215 xe (Trong đó có 145 xe chở mặt hàng hoa quả).

5. Cửa khẩu phụ Cốc Nam

- Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 13/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 22 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

- Từ 20h00 ngày 12/12/2022 đến 20h00 ngày 13/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 06 xe;

- Thời điểm 20h00 ngày 13/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

- Ngày 13/12/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.156  xe (Xuất khẩu 505 xe (trong đó có 651 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 651 xe (trong đó có 626 xe hàng, 25 xe mới).

- Tại thời điểm 20h00 ngày 13/12/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 327 xe (giảm 18 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 224 xe (giảm 30 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 68% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 468 xe (Khoảng 66% chở hoa quả tươi).

          II. Các cửa khẩu thuộc tỉnh Lào Cai

  1. Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành

Tổng số phương tiện thông quan là 302 phương tiện, trong đó:

- Xuất khẩu: 59 xe, mặt hàng thông quan chủ yếu: gỗ ván bóc, sắn lát khô, than củi,  chuối tươi, chôm chôm, dưa hấu, thanh long…

- Nhập khẩu: 243 xe, các mặt hàng thông quan chủ yếu là các mặt hàng: rau củ quả, hoa, hóa chất, phân bón, …

2. Cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Lào Cai

Không phát sinh hoạt động thông quan.

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai để xuất khẩu.

Phòng Quản lý thương mại