Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cập nhật đến ngày 12/12/2022)

Theo thông tin của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cung cấp, tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 12/12/2022 như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 12/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 31 xe (31 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 358 xe (333 xe chở hàng, 25 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 11/12/2022 đến 20h00 ngày 12/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 04 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 86 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 12/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 105 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (95 xe), mặt hàng khác (10 xe),…

2. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 12/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 18 toa;

+ Nhập khẩu: 12 toa.

3. Cửa khẩu song phương Chi Ma

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 12/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 14 xe;

+ Nhập khẩu: 54 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/12/2022 đến 20h00 ngày 12/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 16 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 12/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 10 xe.

4. Cửa khẩu phụ Tân Thanh

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 12/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 245 xe (190 xe hoa quả, 55 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 171 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/12/2022 đến 20h00 ngày 12/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 289 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 12/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 221 xe (Trong đó có 150 xe chở mặt hàng hoa quả).

5. Cửa khẩu phụ Cốc Nam

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 12/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 26 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/12/2022 đến 20h00 ngày 12/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 35 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 12/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 09 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 12/12/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 899  xe (Xuất khẩu 316 xe (trong đó có 216 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 583 xe (trong đó có 558 xe hàng, 25 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 12/12/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 345 xe (tăng 106 xe so với ngày hôm trước)trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 254 xe (tăng 78 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 73% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 391 xe (Khoảng 66% chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

Phòng Quản lý thương mại