Công ty Điện lực Hưng Yên tích cực công tác chuẩn hóa thông tin dữ liệu phần mềm - nền tảng trong lộ trình chuyển đổi số

Thực hiện Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh về Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Sở Công Thương được giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi, phối hợp với Công ty Điện lực Hưng Yên thực hiện việc chuyển đổi số đối với lĩnh vực năng lượng.

Qua theo dõi, tính đến thời điểm báo cáo, Công ty Điện lực Hưng Yên đã và đang triển khai nhiều phương án chuẩn hóa dữ liệu các phần mềm dùng chung như CMIS3.0, PMIS, OMS, số hóa quy trình.

Trong công tác chuẩn hóa thông tin dữ liệu phần mềm dùng chung, Công ty Điện lực Hưng Yên đã tích cực triển khai, thực hiện chuẩn hóa thông tin khách hàng dùng điện, thông tin hợp đồng, đo đếm… nhằm đảm bảo tính chính xác số liệu giữa thực tế và phần mềm CMIS3.0, tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý và chăm sóc khách hàng dùng điện. Chuẩn hóa dữ liệu phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS đảm bảo hồ sơ dữ liệu tin cậy, đưa ra các cảnh báo dựa vào thông số vận hành, công cụ hỗ trợ thống nhất và chuẩn hóa quy trình, giảm tồn kho vật tư - thiết bị, tối ưu năng lực khai thác thiết bị, hỗ trợ lập kế hoạch mua sắm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đánh giá chất lượng thiết bị. Tăng cường chuẩn hóa dữ liệu giữa phần mềm kinh doanh CMIS3.0 và phần mềm quản lý vận hành lưới điện OMS giúp theo dõi tình trạng mất điện, ước tính kịp thời chính xác thời gian khôi phục, tận dụng dữ liệu lại các trung tâm hỗ trợ, các đội nhóm SCADA. Việc chuẩn hóa đảm bảo dữ liệu đầu vào chính xác sẽ giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tăng cường chất lượng điện đến khách hàng.

Nhân viên Điện lực Phù Tiên giới thiệu chương trình số hóa hợp đồng mua bán điện với khách hàng

Theo đó, từ quá trình tích cực triển khai thực hiện đồng bộ Cấp công ty đến các đơn vị trực thuộc, đến nay, Công ty Điện lực Hưng Yên đã đạt được một số kết quả nhất định, đó là: Chuẩn hóa thông tin khách hàng (chuẩn hóa mã trạm, mã lộ, số hộp, số cột, số pha,…) đạt 100% tại 463.779 khách hàng tại 4.450 TBA. Trong đó TBACC: 2.313/2.313 đạt 100% và TBACD là: 2.137/2.137 đạt 100%; Xác định pha ngoài hiện trường: 2.313/2.313 trạm biến áp.

Kiểm tra thực hiện chuẩn hóa thông tin khách hàng

Chuẩn hóa thông tin hợp đồng trên hệ thống CMIS3.0 phục vụ công tác báo cáo Kinh doanh và số hóa quy trình với số lượng: 463.779 hợp đồng; trong đó: 406.835 hợp đồng sinh hoạt, 56.944 hợp đồng ngoài sinh hoạt đã được chuẩn hóa thông tin. Chuẩn hóa phương tiện đo đếm (công tơ, TU, TI) trên phần mềm CMIS3.0 và các biểu báo cáo đo đếm trên phần mềm số hóa quy trình KD: 100% thông tin tin phương tiện đo đếm được chuẩn hóa với số lượng: 706.739 công tơ (469.390 công tơ đang lắp đặt trên lưới; 237.349 công tơ dưới lưới), 1.110 TU (986 TU đang lắp đặt trên lưới; 124 TU dưới lưới), 13.134 TI (8.530 TI đang lắp đặt trên lưới; 4.604 TI dưới lưới); cập nhật thông tin giá bán điện, thông tin mã số thuế, phương thức thanh toán trên phần mềm CMIS3.0: 100% số lượng hợp đồng do đơn vị quản lý bán điện.

Chuẩn hóa thông tin 100% điểm đo trong công tác cập nhật HES đo xa trên CMIS đồng bộ với các hệ thống đo xa của nhà cung cấp (IFC, Hữu Hồng, EVNHES, GELEX…). Cùng với đó, tổng số 345.086 điểm đo trong đó 4.548 điểm đo đầu nguồn TBA và 340.538 điểm đo sau trạm biến áp công cộng (TBACC). Chuẩn hóa một số thông tin khác: thông tin cấp điện áp, tỷ lệ thuế, SĐT, số tài khoản chưa đúng định dạng, loại điểm đo, công tơ đầu nguồn, … 

Để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ điện cho khách hàng Công ty Điện lực Hưng Yên đã và đang tiếp tục chuẩn hóa thông tin dữ liệu các phần mềm dùng chung đáp ứng nhu cầu quản lý đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số hiện nay.

Văn phòng Sở sưu tầm

https://pchungyen.npc.com.vn/View/tabid/56/id/5648/Default.aspx