Bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/11, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1756/SCT-QLTM về việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo nội dung công văn, Sở Công Thương đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra, rà soát tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Trên cơ sở kết quả ra soát, Sở Công Thương báo cáo tình hình cung ứng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh đến ngày 16/11/2022 như sau: 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 190 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu đang hoạt động; 4 thương nhân phân phối có địa chỉ trụ sở chính trên địa bàn tỉnh và 22 thương nhân phân phối thuộc các tỉnh khác cung cấp xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ, xăng dầu, cụ thể: 
1. Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên: Cung cấp xăng dầu cho 60 cửa hàng. 
2. Công ty cổ phần xăng dầu Trung Hiếu: Cung cấp xăng dầu cho 40 cửa hàng. 
3. Công ty cổ phần sản xuất thương mại Hưng Yên: Cung cấp xăng dầu cho 3 cửa hàng.
 4. Công ty cổ phần xăng dầu Hưng Yên: Hiện không cung cấp cho thương nhân bán lẻ xăng dầu nào trên địa bàn tỉnh do mới thanh lý hợp đồng với đơn vị mua xăng, dầu duy nhất từ ngày 30/6/2022.
 - Thương nhân phân phối thuộc các tỉnh khác (gồm 22 thương nhân) cung cấp xăng, dầu cho 87 cửa hàng xăng dầu. 
Sản lượng tiêu thụ xăng, dầu trên địa bàn tỉnh: Quý II đạt 73.531.721 lít, quý III đạt 66.435.253 lít. Riêng hệ thống các cửa hàng xăng dầu thuộc Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên trong 3 tháng gần đây sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 10 - 15%, do một số doanh nghiệp, đơn vị vận tải gấp rút hoàn thành các công trình xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, đồng thời nhu cầu sử dụng nhiên liệu của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán tăng. 


Qua rà soát nắm bắt tình hình cung ứng xăng dầu của các thương nhân phân phối có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh và các cửa hàng xăng dầu, đến thời điểm hiện tại: Thương nhân phân phối cơ bản đáp ứng nhu cầu, cung cấp đủ hàng cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh thuộc hệ thống. Tuy nhiên, vẫn có thương nhân phân phối phản ánh việc lấy hàng bị hạn chế do thương nhân đầu mối không đủ nguồn cung, một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu bị ảnh hưởng trong việc lấy hàng; việc kinh doanh gặp khó khăn do âm chiết khấu. 
Sở Công Thương đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo thương nhân đầu mối có biện pháp tăng cường, bảo đảm nguồn cung cho các thương nhân phân phối, không để tình trạng khan hàng, đứt gãy nguồn hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Văn phòng Sở sưu tầm

https://baohungyen.vn/tin-moi/202211/bao-dam-nguon-cung-xang-dau-tren-dia-ban-tinh-7413a21/