Thông tin tình hình xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn

Ngày 27/6/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 589 xe (Xuất khẩu 255 xe (212 xe hoa quả, trong đó có khoảng 64 xe vải thiều xuất khẩu); Nhập khẩu: 334 xe)

– Ngày 27/6/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 589 xe (Xuất khẩu 255 xe (212 xe hoa quả, trong đó có khoảng 64 xe vải thiều xuất khẩu); Nhập khẩu: 334 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 27/6/2022:
+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.397 xe (tăng 84 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 1.153 xe (tăng 111 xe so với ngày hôm trước, trong đó có khoảng 135 xe chở vải thiều); chiếm khoảng 82% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.
+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 340 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

 Thông tin chi tiết liên hệ đ/c Lê Thị Thu Hương - Trưởng phòng Quản lý thương mại (SĐT: 0904.203.027)

Phòng QLTM