Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022

Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị và các hoạt động “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2022, nhằm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp, nhà sản xuất góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, với chức năng độc lập khảo sát và công bố kết quả khảo sát của Tổ chức xã hội theo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010 của Quốc hội, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức Chương trình khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022, khảo sát mức độ ưa chuộng và tin cậy của người tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, tổ chức, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm cung cấp thông tin, hỗ trợ người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ tốt, phù hợp.

Theo đó, chương trình khảo sát mức độ ưa chuộng và tin cậy của người tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, tổ chức, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm cung cấp thông tin, hỗ trợ người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ tốt, phù hợp, đồng thời lựa chọn 100 hàng hóa, dịch vụ do người tiêu dùng bình chọn trao bằng chứng nhận và tổ chức lễ công bố kết quả khảo sát. Đây là cơ hội tốt để các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giới thiệu, quảng bá hàng hoá, sản phẩm và tiếp thu các ý kiến góp ý đánh giá của người tiêu dùng về sản phẩm, hàng hoá của đơn vị mình.

Doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu đăng ký tham gia chương trình. Chi tiết Hướng dẫn đăng ký và Bản đăng ký tham gia khảo sát Tại đây:  cv13.hoibvntd.vn.khoasat.hhdv.pdf

 

Phòng Quản lý thương mại