BỘ CÔNG THƯƠNG HƯỚNG DẪN TIÊU DÙNG AN TOÀN TRONG THỜI KỲ BÌNH THƯỜNG MỚI

Tiêu dùng an toàn không chỉ là quyền của người tiêu dùng mà còn là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, là tiêu chí để đánh giá sự phát triển của nền kinh tế, sự văn minh của xã hội. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng hiện chưa nhận thức đầy đủ quyền được an toàn, chưa hiểu rõ các rủi ro có thể phát sinh cũng như chưa biết rõ cách thức xử lý các nguy cơ mất an toàn đối với bản thân trong quá trình tiêu dùng.

Hưởng ứng Chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới” Bộ Công Thương đã phát hành Bộ tài liệu “Hướng dẫn tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới” nhằm hướng dẫn người tiêu dùng cách thức tiêu dùng an toàn trong suốt quá trình giao dịch và sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

Chi tiết tài liệu xem Tại đây: Huong dan tieu dung an toan _ Chi tiet (1).pdf

Phòng Quản lý thương mại