Nhiệm vụ khoa học: Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời cấp điện cho các tòa nhà công sở tỉnh Hưng Yên

Số đăng ký: 08/GCNĐKKQ-SKCN

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời cấp điện cho các tòa nhà công sở tỉnh Hưng Yên.

2. Cấp nhiệm vụ: Cấp tỉnh.

3.  Tổ chức chủ trì thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên.

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Văn Thơ.

5. Cơ quan chủ quản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ: UBND tỉnh Hưng Yên.

Sở Công Thương đã bảo vệ nhiệm vụ và được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đánh giá cao.

Nhiệm vụ đã được đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Chi tiết xem tại đây: Giấy chứng nhận.pdf

Văn phòng Sở