Chi bộ 4, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Thực hiện Quyết định kết nạp đảng viên số 23-QĐ/ĐUK ngày 29/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Ngày 03/02/2021, Chi bộ 4, Đảng bộ Sở Công thương đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với đồng chí Đàm Huy Bắc.

Dự lễ kết nạp có đồng chí Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở, ủy viên BTV Đảng ủy Sở, các đồng chí Bí thư các chi bộ trong Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên Chi bộ 4. Thực hiện nghi thức buổi lễ, đồng chí Trần Minh Đức, Bí thư Chi bộ 4 đã công bố và trao Quyết định của Đảng ủy Khối các Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về việc kết nạp quần chúng Đàm Huy Bắc vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Đàm Huy Bắc đã tuyên thệ thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định.

Đồng chí Trần Minh Đức, Bí thư Chi bộ xác định rõ các nhiệm vụ và quyền hạn của người đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng, phân công đảng viên Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó trưởng phòng Quản lý Công nghiệp tiếp tục giúp đỡ đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng. Đồng thời, thay mặt toàn thể đảng viên trong Chi bộ, chúc mừng đảng viên mới và bày tỏ mong muốn đồng chí Đàm Huy Bắc sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác; phát huy năng lực nhiều hơn nữa để góp phần cùng toàn Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đàm Huy Bắc nhận quyết định kết nạp đảng viên mới.

Văn phòng Sở