Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương tại Việt Nam

Ngày 04/6/2020, Sở Công Thương Hưng Yên nhận được hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương

Căn cứ Điều 35, 36, 37 của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, Sở Công Thương Hưng Yên xin thông báo:

         1. Chấm dứt hoạt động của  Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương tại Việt Nam.

         - Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam số: 33-00004-01, cấp lần đầu ngày 04/4/2019.

         - Địa chỉ trụ sở: Số 184, Vườn Tùng, Khu đô thị Ecopark, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

         2. Thời điểm chấm dứt: 08/6/2020 (theo đề nghị của doanh nghiệp);

         3. Lý do chấm dứt hoạt động: Chuyển địa điểm trụ sở văn phòng đại diện đến tỉnh khác.

         Vậy, Sở Công Thương Hưng Yên trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện./.

Phòng Quản lý thương mại