Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 01/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/01/2018
Trích yếu V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hưng yên
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 01Q_signed.pdf
°
195 người đang online