Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 380/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/12/2016
Trích yếu Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2016 của chính phủ v.v tiếp tục thực hiện nghị quyết lần thứ 4 ban chấp hành TW Đảng khóa X về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững...
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hưng yên
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Quyết định 380 QĐ-UBND ngày 04-01-2016.PDF
°
210 người đang online