Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 15/2019/TT-BCT
Ngày ban hành 26/08/2019
Trích yếu Sủa đổi khoản 1 và khoản 4 điều 12 của thông tư số 36/2018/TT-BCTngày 16/10/2018... thủ tục cấp thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
Cơ quan ban hành Bộ công thương
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm 15.pdf
°
406 người đang online