Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 823/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/03/2019
Trích yếu Ban hành quy định một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh HY
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hưng yên
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 823.pdf
°
259 người đang online