Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
576/KH-SCT 15/04/2020 Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sở Công Thương năm 2020
487/KH-SCT 31/03/2020 Công tác phòng, chống tham nhũng của ngành Công thương năm 2020
415/KH-SCT 19/03/2020 Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Sở Công Thương năm 2020
379/KH-SCT 13/03/2020 Kiểm tra tình hình sản xuất, cung ứng hàng hóa, mặt hàng thiết yếu, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
369/KH-SCT 12/03/2020 Biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Sở Công thương năm 2021
370/KH-SCT 12/03/2020 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
290/KH-SCT 02/03/2020 Kiểm tra công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ năm 2020
218/KH-SCT 18/02/2020 Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020
177/KH-SCT 11/02/2020 Công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực Công thương năm 2020
168/KH-SCT 10/02/2020 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực Công thương năm 2020
167/KH-SCT 10/02/2020 Phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Công thương năm 2020
146/KH-SCT 06/02/2020 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Công Thương năm 2020
147/KH-SCT 06/02/2020 TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
150/KH - SCT 06/02/2020 Triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước ngành Công thương năm 2020
144/KH-SCT 05/02/2020 Hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020
1 2 3 4 5 
°
595 người đang online