Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
256/CV-UBND 03/02/2021 v/v tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 (HỎA TỐC)
2781/QĐ-UBND 25/11/2020 V/v đưa CCN Yên phú-Đồng than -Hoàng Long ra khỏi quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung Đồng Than, huyện Yên Mỹ vào quy hoạch phát triển CCN tỉnh Hưng yên giai đoạn đến năm 2020
437/QĐ-UB 20/08/2019 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
823/QĐ-UBND 27/03/2019 Ban hành quy định một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh HY
1888/QĐ-UBND 13/08/2018 V/v công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực XTTM thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương
25/2018/QĐ-UBND 03/07/2018 Ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm CN trên địa bàn tỉnh Hy
01/QĐ-UBND 02/01/2018 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
380/QĐ-UBND 04/12/2016 Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2016 của chính phủ v.v tiếp tục thực hiện nghị quyết lần thứ 4 ban chấp hành TW Đảng khóa X về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững...
1333/Ctr-UBND 28/06/2016 Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
1124/QĐ-UBND 13/06/2016 KH của UBND tỉnh v.v thực hiện nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016
12/2013/QĐ-UBND 04/10/2013 Quyết định ban hành quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu trên địa bàn tỉnh hưng yên
248/QĐ-UBND 16/12/2012 V.v phê duyệt cụm công nghiệphưng yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025
1 
°
676 người đang online