Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7698/BCT-AP 13/10/2020 V/v mời tham dự hội thảo kết nối giao thương Việt Nam -UAE
6465/BCT-AM 31/07/2020 V/v mời tham dự Hội thảo tập huấn và kết nối DN xuất khẩu với các hệ thống phan phối nước ngoài
15/2019/TT-BCT 26/08/2019 Sủa đổi khoản 1 và khoản 4 điều 12 của thông tư số 36/2018/TT-BCTngày 16/10/2018... thủ tục cấp thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
31/2018/TT-BCT 05/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.
25/2018/TT-BCT 12/09/2018 Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá bán điện
18/2018/TT-BCT 19/07/2018 Quy định về hoạt động kiểm saots TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương
2195/QĐ-BCT 25/06/2018 Công bố TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế trong lĩnh vực XTTM thuộc phạm vị chức năng quản lý của BCT
13/2018/TT-BCT 15/06/2018 Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp , tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
4838/QĐ-BCT 27/12/2017 Chương trình XTTM Quốc gia năm 2018; tổ chức khóa đào tạo tập huấn ngắn hạn
4768/QĐ-BCT 22/12/2017 Giao kế hoạch kinh phí KCQG 2018, hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, gia công hàng may mặc XK
20/2017/TT-BCT 29/09/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 46/201/TT-BCT ngày 28/12/2012 của BCT quy định chi tiết một số nội dung của nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012
46/2012/TT-BCT 28/12/2012 Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của chính phủ về khuyến công
1 
°
668 người đang online