Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
233/SCT-QLTMXNK 22/03/2021 V/v hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Tuyên Quang
245/BC-SCT 23/02/2021 Báo cáo UBND tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021 của Sở
177/SCT-VP 05/02/2021 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ về chuyên ngành văn thư, hành chính
176/SCT-QLTM 05/02/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết để ứng phó, phòng, chống dịch
170/SCT-VP 05/02/2021 V/v tham gia ý kiến với dự thảo Đề án, Tờ trình và Quyết định tổ chức lại Sở Thông tin và Truyền thông
171/SCT-Vp 05/02/2021 V/v tham gia ý kiến với dự thảo Đề án, Tờ trình và Quyết định tổ chức lại Sở Y tế
172/SCT-VP 05/02/2021 V/v tham gia ý kiến với dự thảo Đề án, Tờ trình và Quyết định tổ chức lại Sở Giao thông vận tải
174/SCT-VP 05/02/2021 V/v đánh giá, cho điểm đối với các đơn vị chính quyền cấp xã đạt TSVM tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020
178/SCT-VP 05/02/2021 V/v tham gia ý kiến với dự thảo Đề án, Tờ trình và Quyết định tổ chức lại Sở KH và CN
256/CV-UBND 03/02/2021 v/v tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 (HỎA TỐC)
83/BC-SCT 20/01/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở Công Thương tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2021
62/BC-SCT 15/01/2021 Báo cáo sơ kết Thông tư 03 về PBGDPL.pdf (Người gửi: Ngô Văn Phóng - 15/01/2021 08:33:19)
64/BC-SCT 15/01/2021 Báo cáo Kết quả kiểm tra việc thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở
63/TTr-SCT 15/01/2021 Tờ trình về việc cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng điện Yên Hưng
65/SCT-KH 15/01/2021 V/v rà soát, bổ sung nhiệm vụ ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 và năm 2021
1 2 3 4 5 6    
°
345 người đang online