Kế hoạch số 78/KH-UBND về Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để giải quyết tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy phức tạp trên địa bàn huyện Văn Giang, Văn Lâm

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
100%

Ngày 28/4/2023 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để giải quyết tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy phức tạp trên địa bàn huyện Văn Giang, Văn Lâm.

Sở Công Thương thực hiện đăng tải Kế hoạch số 78/KH-UBND tỉnh và bộ tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma túy để cán bộ, công chức, viên chức Sở và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu.

Chi tiết văn bản xem tại đây: KH 78 của UBND tỉnh.pdf

Tờ gấp 46.doc

Tờ gấp 47.doc

Tờ gấp 48.doc

Tờ gấp 49.doc

Tờ gấp 50.doc

Tờ gấp 51.doc

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị(22/05/2023 2:51 CH)

  Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn(05/05/2023 4:09 CH)

  Các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần...(27/02/2023 8:53 SA)

  Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực...(12/12/2022 8:14 SA)

  Hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(28/09/2022 3:45 CH)

  Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng(09/08/2022 4:13 CH)

  °
  14 người đang online