Hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh

Đăng ngày 06 - 02 - 2023
100%

Sở Công Thương đăng tải hướng dẫn doanh nghiệp và người dân đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh

Thực hiện Công văn số 32/TCTTKĐA06 ngày 18/11/2022 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh về việc triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử và triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, hiện tại Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh đã kết nối, tích hợp với Hệ thống định danh và xác thực điện tử (VneID) của Bộ Công an thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Để triển khai hiệu quả ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Sở Công Thương đăng tải hướng dẫn doanh nghiệp và người dân đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh như sau:

Bước 1: Truy cập trang Web https://dichvucong.hungyen.gov.vn/

Bước 2: Chọn “Đăng nhập”:

 

Bước 3: Chọn “Đăng nhập cổng DVC Quốc gia”=> chọn “Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an”:

Bước 4: Bạn nhập số CCCD của bạn và mật khẩu đã đăng ký tài khoản định danh điện tử VneID đã được cấp

Bước 5: Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại bạn đã đăng ký => Chọn nút Nhập

Bước 6: Bạn đã đăng nhập thành công và chọn “Nộp qua mạng” để nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến

Sau đó chọn cơ quan và thủ tục hành chính cần thực hiện

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hướng dẫn tham gia theo dõi Bản tin điện tử cải cách hành chính của Bộ Nội vụ trên mạng Zalo(17/01/2023 3:26 CH)

  UBND tỉnh công bố các chỉ số CCHC và PAPI năm 2022 (12/01/2023 9:39 SA)

  Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác nâng cao Chỉ sô hiệu quả quản trị và hành chính...(21/09/2022 8:45 SA)

  Phê duyệt 11 quy trình nội bộ giải quyết TTHC liên thông Văn phòng UBND tỉnh thuộc phạm vi chức...(20/06/2022 9:00 SA)

  Tăng cường tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4(13/06/2022 3:38 CH)

  UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi...(12/03/2022 9:25 SA)

  °
  970 người đang online