Các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai

Đăng ngày 27 - 02 - 2023
100%

Tại kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai , Quốc hội chính thức thông qua 7 Luật và 16 Nghị quyết. Sở Công Thương thực hiện đăng tải nội dung các Luật, Nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức, viên chức Sở và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Kế hoạch số 78/KH-UBND về Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để giải quyết tình hình tội...(22/05/2023 2:44 CH)

  Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị(22/05/2023 2:51 CH)

  Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn(05/05/2023 4:09 CH)

  Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực...(12/12/2022 8:14 SA)

  Hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(28/09/2022 3:45 CH)

  Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng(09/08/2022 4:13 CH)

  °
  151 người đang online