Quốc hội chính thức thông qua 3 Luật và 16 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 2; kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV

Đăng ngày 16 - 03 - 2022
100%

Tại kỳ họp thứ 2; kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV, Quốc hội chính thức thông qua 3 Luật và 16 Nghị quyết. Sở Công Thương thực hiện đăng tải nội dung Bộ đề cương 3 Luật, 16 Nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức, viên chức Sở và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu.

Tin mới nhất

Các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần...(27/02/2023 8:53 SA)

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực...(12/12/2022 8:14 SA)

Hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(28/09/2022 3:45 CH)

Các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3(03/08/2022 8:53 SA)

30 tình huống hỏi đáp pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài(22/04/2022 9:40 SA)

Kế hoạch số 02/KH-HĐPH và Kế hoạch số 03/KH-HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp...(07/04/2022 7:28 SA)

°
420 người đang online