Hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng ngày 28 - 09 - 2022
100%

Ngày 02/8/2022 UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 140/KH-UBND về tổ chức hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Mục đích, yêu cầu:

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam bám sát các nhiệm vụ chính trị trong từng lĩnh vực công tác của sở, ngành, đoàn thể, địa phương; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực…

Chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền:

- Chủ đề: Các cơ quan, đơn vị, địa phương đổi mới, sáng tạo triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn chặt chẽ giữ xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế.

- Khẩu hiệu tuyên truyền: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ.

Chi tiết văn bản xem tại đây: KH UBND tỉnh.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần...(27/02/2023 8:53 SA)

  Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực...(12/12/2022 8:14 SA)

  Các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3(03/08/2022 8:53 SA)

  30 tình huống hỏi đáp pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài(22/04/2022 9:40 SA)

  Kế hoạch số 02/KH-HĐPH và Kế hoạch số 03/KH-HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp...(07/04/2022 7:28 SA)

  Quốc hội chính thức thông qua 3 Luật và 16 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 2; kỳ họp bất thường lần thứ...(16/03/2022 10:58 SA)

  °
  906 người đang online