Bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

Đăng ngày 05 - 10 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 23/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2022; văn bản 1024/STTT-BCVTVNTT ngày 03/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số năm 2022

Để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2022, Sở Công Thương đăng tải Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và nhân dân được biết

Dưới đây là bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố:

Logo Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 - Ảnh 2.

Backdrop Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 - Ảnh 3.

Băng rôn Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 - Ảnh 4.

Standee Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 - Ảnh 5.
Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 - Ảnh 6.
Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 - Ảnh 7.

Photobooth Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 - Ảnh 8.

Avatar Frame Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 - Ảnh 9.
 

Tin mới nhất

Sáng 29/5, diễn ra Tọa đàm “Đẩy mạnh chuyển đổi số đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2050”(29/05/2023 7:59 SA)

Doanh nghiệp ngành Công Thương: Chuyển đổi số là vấn đề “sống còn”(18/05/2023 8:47 SA)

Ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định...(07/04/2023 12:52 CH)

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững(07/04/2023 10:30 SA)

Trí tuệ nhân tạo - Thách thức của thời đại mới(04/04/2023 10:15 SA)

Tập trung chuyển đổi số, phát triển kinh tế số ngành Công Thương(16/03/2023 12:57 CH)

°
1150 người đang online