Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIV

Đăng ngày 05 - 03 - 2021
100%

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chính thức thông qua 7 Luật và 13 Nghị quyết

Sở Công Thương thực hiện đăng tải nội dung của 7 Luật, 13 Nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức, viên chức Sở và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu.

Chi tiết văn bản xem tại đây: 

 

STT

Tên văn bản

File đính kèm

I

Các Luật

 

1

Luật Biên phòng Việt Nam

Luật Biên phòng VN.pdf

2

Luật Thỏa thuận quốc tế

Luật thỏa thuận quốc tế.pdf

3

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Luật người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.pdf

4

Luật Bảo vệ môi trường

Luật bảo vệ môi trường.pdf

5

Luật Cư trú

Luật cư trú.pdf

6

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC.pdf

7

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Luật 71.pdf

II

Các Nghị quyết

 

   1

Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.pdf

2

Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.pdf

3

Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc.pdf

4

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII;

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội.pdf

5

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.pdf

6

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.pdf

7

Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021

Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.pdf

8

Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.pdf

9

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm.pdf

10

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021

126.signed.pdf

11

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.pdf

12

Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc

Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc.pdf

13

Nghị quyết kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV.pdf

Tin mới nhất

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020(05/05/2021 10:10 SA)

Hỏi - đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(29/03/2021 4:24 CH)

Tăng cường thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021 (25/02/2021 9:18 SA)

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công...(27/11/2020 9:00 SA)

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV(10/09/2020 2:43 CH)

Bộ tài liệu về Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn(03/08/2020 4:12 CH)

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ(14/04/2020 9:34 SA)

Chỉ thị 03/CT-TTg 2020 tăng cường thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP(27/03/2020 9:14 SA)

°
581 người đang online