Tăng cường thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021

Đăng ngày 25 - 02 - 2021
100%

Ngày 09/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số số 31/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021 nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành

Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về công tác bồi thường, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào hoạt động hành chính, tố tụng và thi hành án được bồi thường khi Nhà nước gây thiệt hại; đồng thời gắn kết hoạt động bồi thường Nhà nước với việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người thi hành công vụ nhằm phòng ngừa các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường Nhà nước. Sở Công Thương thực hiện đăng tải nội dung của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên cổng thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức, viên chức Sở và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu.

Chi tiết văn bản xem tại đây:

VanBanGoc_10.2017.QH14.pdf

Nghị định 68.2018.pdf

VanBanGoc_09.2019.TT.BTP.pdf

VanBanGoc_Thong tu so 08 ngay 10.12.2019.pdf

Tin mới nhất

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020(05/05/2021 10:10 SA)

Hỏi - đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(29/03/2021 4:24 CH)

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIV(05/03/2021 10:02 SA)

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công...(27/11/2020 9:00 SA)

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV(10/09/2020 2:43 CH)

Bộ tài liệu về Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn(03/08/2020 4:12 CH)

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ(14/04/2020 9:34 SA)

Chỉ thị 03/CT-TTg 2020 tăng cường thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP(27/03/2020 9:14 SA)

°
871 người đang online