Định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất Giấy được áp dụng từ ngày 10/01/2018

Đăng ngày 07 - 12 - 2017
100%

Ngày 23/11/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BCT (Thông tư 24) quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy.

Cụ thể, Thông tư 24 quy định về định mức tiêu hao năng lượng cho các cơ sở sản xuất các sản phẩm: Giấy bao bì (được sản xuất từ giấy và giấy tái chế); Giấy Tissue (Giấy vệ sinh các loại): được sản xuất từ nguyên liệu là bột giấy nguyên thủy, giấy tái chế; Giấy in, giấy viết và giấy phô -tô copy: được sản xuất từ nguyên liệu bột giấy nguyên thủy, giấy tái chế không khử mực hoặc sản xuất theo quy trình tích hợp từ nguyên liệu gỗ. Đối tượng áp dụng của Thông tư 24 bao gồm cơ sở sản xuất giấy và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Thông tư 24 suất tiêu hao năng lượng của cơ sở sản xuất giấy cao hơn định mức tiêu hao năng lượng tương ứng với từng giai đoạn đến năm 2020, và từ 2021- 2025 thì cơ sở sản xuất phải lập và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Thông tư 24; Suất tiêu hao năng lượng của các dự án đầu tư mới hoặc các dự án cải tạo mở rộng không được vượt quá định mức tiêu hao năng lượng quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 24.

Thông tư 24, yêu cầu Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các nội dung của Thông tư 24. Trên phạm vi cả nước, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững phối hợp với Sở Công Thương các địa phương kiểm tra tình hình thực hiện định mức năng lượng, tính khả thi của các kế hoạch nhằm đảm bảo định mức năng lượng theo lộ trình (khi cần thiết). Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với những trường hợp không thực hiện đúng quy định tại Điều 5 Thông tư 24 và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương phải phối hợp với Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo các nội dung của Thông tư 24. Hàng năm, chủ trì thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện định mức năng lượng, tính khả thi của các kế hoạch nhằm đảm bảo định mức năng lượng theo lộ trình (đối với các cơ sở sản xuất chưa đạt định mức) của các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp sản xuất giấy. Tổng hợp tình hình thực hiện định mức năng lượng ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát tại địa phương và báo cáo Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 01 hàng năm theo quy định tại Phụ lục III Thông tư 24.

Các cơ sở không đạt định mức tiêu hao năng lượng tại thời điểm quy định và không đưa ra được các kế hoạch khả thi để đảm bảo các định mức theo lộ trình quy định tại Điều 5 của Thông tư 24 sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật hiện hành.

Thông tư 24 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2018.Định mức tiêu hao năng lượng Giấy.PDF

 

Tin mới nhất

Tập huấn tuyên truyền nâng cao nhân thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019(14/11/2019 4:45 CH)

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị “Tập huấn nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và...(13/11/2018 2:36 CH)

THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN TỪ NGÀY 01/12/2017(07/12/2017 4:01 CH)

Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng trực tuyến(30/10/2017 10:47 SA)

Thủ tướng chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện(08/08/2017 1:16 CH)

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công...(04/07/2017 11:01 SA)

Thông tư số 19/2016/TT-BCT (Thông tư 19) quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công...(04/07/2017 10:55 SA)

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công...(20/03/2017 2:30 CH)

°
618 người đang online