Sáng 29/5, diễn ra Tọa đàm “Đẩy mạnh chuyển đổi số đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2050”

Sáng nay 29/5, Báo Công Thương tổ chức Tọa đàm: “Đẩy mạnh chuyển đổi số đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2050”.

Để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, trong nhiều năm qua, nhờ thực hiện các định hướng chiến lược của Đảng và nhà nước, ngành năng lượng Việt Nam với 3 trụ cột là dầu khí, than, điện đã có bước phát triển mạnh mẽ, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời sống của nhân dân.

Sáng 29/5, diễn ra Tọa đàm “Đẩy mạnh chuyển đổi số đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2050”

Không những thế, các ngành năng lượng đã có nhiều đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong đó có công tác chuyển đổi số trong mọi hoạt động quản lý, điều hành, khai thác và sử dụng tài nguyên năng lượng; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng theo thị trường cạnh tranh, thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trong chương trình chuyển đổi số quốc gia thì năng lượng là 1 trong 8 lĩnh vực được ưu tiên triển khai. Quyết định số 749 ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ xác định: Chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng, trong đó ưu tiên tập trung cho ngành điện lực hướng đến tối đa hóa và tự động hóa các mạng lưới cho việc cung ứng điện một cách hiệu quả. Kết nối các đồng hồ đo điện số để cải thiện tốc độ và sự chính xác của hóa đơn, xác định sự cố về mạng lưới nhanh hơn, hỗ trợ người dùng cách tiết kiệm năng lượng và phát hiện ra các tổn thất, mất mát điện năng.

Nhằm làm rõ hơn những kết quả chuyển đổi số trong ngành năng lượng Việt Nam và nhiệm vụ trong thời gian tới, hôm nay Báo Công Thương tổ chức Toạ đàm: “Đẩy mạnh chuyển đổi số để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2050”.

Tham gia chương trình Tọa đàm:

Bà Ngô Thuý Quỳnh - Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và than, Bộ Công Thương

TS. Võ Trí Thành- Chuyên gia kinh tế

Ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Vy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

Chương trình được phát trực tiếp trên Báo Công Thương điện tử tại địa chỉ Congthuong.vn và trên các nền tảng mạng xã hội Fanpage, YouTube, Tik Tok Báo Công Thương.

 

Văn phòng Sở sưu tầm

https://congthuong.vn/sang-295-dien-ra-toa-dam-day-manh-chuyen-doi-so-dam-bao-an-ninh-nang-luong-quoc-gia-den-nam-2050-255928.html