Triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia năm 2023 tại Hưng Yên

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm mục đích quảng bá hình ảnh, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm, qua đó góp phần phát triển ngoại thương, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giá trị thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế. Từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 20/4 hàng năm là Ngày Thương hiệu Việt Nam nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam; đồng thời nhằm khơi dậy khát vọng của các cấp, các ngành, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu quốc gia.

Chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia từ ngày 17 - 23/4. Hưởng ứng tuần lễ trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương triển khai treo băng rôn chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 tại cơ quan Sở. Đăng thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương; đăng pano chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 trên Cổng thông tin điện tử của Sở;

Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức treo băng rôn, pano chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023 tại trụ sở của đơn vị. Triển khai các hoạt động khuyến mại như: tri ân, tặng quà, khuyến mại, chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ cho người tiêu dùng... và thực hiện tốt các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Phòng Quản lý thương mại