Clip quảng bá "Hưng Yên Thức Giấc"

Thực hiện chương trình hợp tác truyền thông giữa UBND tỉnh Hưng Yên và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất clip quảng bá "Hưng Yên Thức Giấc" tuyên truyền về thành tựu và tiềm lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sản phẩm đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nghiệm thu, phê duyệt

Sở Công Thương đăng tải clip quảng bá trên để các cơ quan, đơn vị sử dụng trong thực hiện xúc tiến đầu tư; phát tại chương trình, hội nghị do cơ quan, đơn vị chủ trì nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá cho tỉnh.

Xem và tải clip quảng bá tại đây: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bp2gIyTqtKa7hK_KWjb0AVkvCEA635iN

Văn phòng Sở