Tổ chức thành công Đại hội công đoàn Cơ quan Sở Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 31/3/2023, Công đoàn Cơ quan Sở Công Thương đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Thơ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở; Trần Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Phó GĐ Sở; Nguyễn Xuân Tuấn Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương; Các đồng chí trong BTV Đảng ủy Sở và Lãnh đạo Sở Công Thương và toàn thể đoàn viên công đoàn Cơ quan Sở.   

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở và Ban Thường vụ Công đoàn ngành, Công đoàn Cơ quan Sở Công Thương đã tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Công đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2022, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Công đoàn ngành Công Thương, xây dựng Đảng bộ, cơ quan Sở trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn viên Công đoàn Cơ quan Sở đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cơ quan chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, thực hiện tốt chế độ tiền lương, tham quan, nghỉ mát, thăm hỏi… đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Công đoàn thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, viên chức và người lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh theo yêu cầu đổi mới đã được BCH quan tâm xong vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, hoạt động câu lạc bộ nữ công chưa thường xuyên… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội Công đoàn Sở Công Thương đã đề ra các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023-2028 là phấn đấu 100% cán bộ công chức, lao động tham gia học tập, nghiên cứu các văn kiện, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh, đặc biệt là những văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành;100% cán bộ công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật thông tin về lĩnh vực quản lý của ngành; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị; phát động hoạt động văn nghệ, thể thao tại cơ quan thu hút trên 80% cán bộ công chức, lao động tham gia; Phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động; hàng năm tổ chức được ít nhất 01 chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm cho cán bộ, đoàn viên; 100% Tổ công đoàn vững mạnh, công đoàn cơ quan đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc được khen thưởng; Tích cực giáo dục, bồi dưỡng và giới thiệu những cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú cho các chi bộ bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Thơ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Lãnh đạo Sở, Đảng ủy Sở, đồng chí Nguyễn Văn Thơ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Cơ quan Sở đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn cơ quan Sở cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn, triển khai thực hiện tốt nghiệm vụ chính trị của ngành Công thương; không ngừng đổi mới mạnh mẽ các nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, gắn với chất lượng, tiến độ công việc của ngành; tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật công vụ.

Tại đại hội, các đại biểu đã lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Sở Công Thương lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Công Thương lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028.

Ảnh: Lãnh đạo Sở, Công đoàn ngành chúc mừng BCH Công đoàn cơ quan Sở Công Thương lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn cơ quan Sở