Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cập nhật đến ngày 18/12/2022)

Theo thông tin của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cung cấp, tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tính đến 20h ngày 18/12/2022 như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 18/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 131 xe (101 xe hoa quả, 30 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 314 xe (297 xe chở hàng, 17 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 17/12/2022 đến 20h00 ngày 18/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 136 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 18/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 79 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (57 xe), mặt hàng khác (22 xe),…

2. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 18/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 40 toa;

+ Nhập khẩu: 42 toa.

3. Cửa khẩu song phương Chi Ma

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 18/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 09 xe;

+ Nhập khẩu: 68 xe.

– Từ 20h00 ngày 17/12/2022 đến 20h00 ngày 18/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 10 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 18/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 17 xe.

4. Cửa khẩu phụ Tân Thanh

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 18/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 262 xe (183 xe hoa quả, 79 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 187 xe.

– Từ 20h00 ngày 17/12/2022 đến 20h00 ngày 18/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 291 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 18/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 270 xe (Trong đó có 207 xe chở mặt hàng hoa quả).

5. Cửa khẩu phụ Cốc Nam

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 18/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 17/12/2022 đến 20h00 ngày 18/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 10 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 18/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 10 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 18/12/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 971  xe (Xuất khẩu 402 xe (trong đó có 284 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 569 xe (trong đó có 552 xe hàng, 17 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 18/12/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 376 xe (tăng 45 xe so với ngày hôm trước)trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 274 xe (tăng 16 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 72% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 437 xe (Khoảng 66% chở hoa quả tươi).

          Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

Phòng Quản lý thương mại