Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình biểu dương Doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển năng lượng Việt Nam bền vững năm 2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3160/UBND-KT2 ngày 23/11/2022 về việc giao Sở Công Thương hướng dẫn, đề cử đơn vị, doanh nghiệp tham dự Chương trình biểu dương Doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển năng lượng Việt Nam bền vững năm 2022 theo đề nghị tại Công văn số 62/CV-HHNL ngày 19/9/2022 của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp ngành năng lượng Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tổ chức Chương trình biểu dương Doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển năng lượng Việt Nam bền vững năm 2022. Sở Công Thương thông tin và để các đơn vị, doanh nghiệp biết, nghiên cứu, lập hồ sơ đăng ký tham dự và gửi về Hiệp hội Năng lượng Việt Nam trước ngày 15/12/2022 theo địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà số 50 Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội để bình xét, công nhận và biểu dương đồng thời gửi 01 bản đăng ký tham gia về Sở Công Thương để theo dõi, tổng hợp.

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký tham gia nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ đồng chí Chu Bích - Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, điện thoại: 0986.725622 hoặc đồng chí Phạm Thị Hải Hà - Sở Công Thương, điện thoại: 0989.128.052 để được hướng dẫn cụ thể.

Chi tiết mẫu hồ sơ đăng ký tham gia xem tại đây:

1.Nhom nganh Dien luc ( hồ sơ kèm theo).doc

2.Nhom nganh Dau khi.doc

3.Nhom nganh Cong nghiep than.doc

4.Nhóm Doanh nghiệp sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng.doc

5.Nhóm ngành khác.doc

Ban dang ky-Năng lượng ( kèm theo ).doc

Công văn 3610_UBND-KT2_23.11.2022_ Vì sự phát triển năng lượng VN bền vững.pdf

Công văn số 62_CV-HHNL_19.9.2022 của Hiệp hội năng lượng.pdf

Công văn gửi doanh nghiệp.pdf

 

Phòng Quản lý năng lượng