Sản phẩm dệt may của công ty CP sản xuất thời trang Dự Phát

1. Tên tổ chức, cá nhân công bố hợp quy: Công ty CP sản xuất thời trang Dự Phát.

2. Địa chỉ: Lô L3- khu công nghiệp dệt may Phối Nối B, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

3. Bản công bố hợp quy số: 0900886221/AIF 600111/0100100294 cho lô sản phẩm: Khăn nhãn hiệu IVY moda.

4. Giấy chứng nhận hợp quy số: 1471904808 ngày 27/11/2019 do Công ty CP -  Viện nghiên cứu dệt may chứng nhận.

Phòng QLTM